De soa-klinieken in ons land zijn overvol. Het aantal bezoekers is afgelopen jaar zo hard gestegen dat de klinieken strenger gaan selecteren en niet zomaar iedereen gratis testen.

Er zijn in Nederland 26 soa-klinieken waar mensen zich kosteloos en anoniem kunnen laten testen op geslachtsziektes. De klinieken hebben afgelopen jaar zo veel bezoekers gehad dat ze strenger gaan selecteren wie er wel of niet getest mag worden op een soa. Mensen die niet in de risicogroepen vallen worden daarom zoveel mogelijk doorverwezen naar de huisarts. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu hoopt op deze manier geld te besparen.

Risicogroepen

Mensen uit risicogroepen zijn onder anderen mensen met wisselende sekscontacten, homo’s, prostituees of mensen die een prostituee bezocht hebben. Mensen die niet in een risicogroep vallen worden doorgestuurd naar de huisarts. In dat geval wordt de behandeling door de verzekering vergoed en krijgen ze eventueel te maken met eigen risico.

Jongeren onder de 25 die niet in de risicogroep vallen zullen door de klinieken alleen nog maar op chlamydia getest worden. Mocht er chlamydia geconstateerd worden kunnen ze op andere soa’s getest worden. Dit is besloten omdat voor chlamydia alleen maar een urinetest nodig is en mensen met chlamydia vaak ook andere soa’s hebben.