Jongeren onder de 18 jaar zijn vanaf nu strafbaar wanneer ze eigen seksfilmpjes of foto’s online plaatsen. Wanneer ze dit toch doen lopen ze de kans aangeklaagd te worden op verspreiding van kinderporno.

Door een aanpassing in de Nederlandse wet zijn jongeren strafbaar wanneer ze seksueel getinte filmpjes en foto’s van zichzelf verspreiden op internet. Door deze wetswijziging kan online seks zwaarder gestraft worden, maar kunnen seksueel getinte beelden van jongeren tot 18 jaar gezien worden als kinderporno, zelfs wanneer ze deze zelf verspreiden.

Uit een onderzoek onder 11.000 jongeren is naar voren zijn gekomen dat veel van hen zich bezig houdt met het versturen van seksueel getinte berichten, foto’s en video’s. Deskundigen vinden dat er duidelijk onderscheid gemaakt moet worden tussen seksueel misbruik en puberaal seksueel experimenteren.