Het afgelopen jaar is het aantal kinderen dat een plastische chirurgische ingreep heeft ondergaan sterk toegenomen. Het gaat dan vooral om ingrepen bij ernstig overgewicht, borstvergrotingen en schaamlipcorrecties.

Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn er in Nederland een aantal particuliere klinieken die behandelingen bij kinderen onder de 18 jaar uitvoeren die tegen de regels zijn. Uit hun cijfers blijkt dat er in 2011 ruim 15.400 kinderen en jongeren zijn behandeld in een particuliere kliniek. Dat is 28,3 procent meer dan in 2010, toen ondergingen 12.000 jongeren een cosmetische ingreep.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg zegt dat het precieze aantal overtredingen niet duidelijk is. “Maar de klinieken waar ze hebben plaatsgevonden, zijn bekend bij de IGZ. Deze worden door de inspectie nader onderzocht, onder andere naar de overwegingen voor de behandeling of de therapie. Bij klinieken die bepaalde cosmetische ingrepen bij mensen onder de 18 jaar uitvoeren en die geen afdoende verklaring kunnen geven, wordt een handhavingstraject gestart,” laat een woordvoerder van de Inspectie weten.

Toename van klinieken voor kinderen

Het afgelopen jaar is het aantal klinieken voor kinderen sterk toegenomen. In 1 jaar tijd zijn er 30 klinieken bijgekomen die cliënten onder de 18 jaar behandelden. In totaal zijn er nu 137 klinieken in Nederland die jongeren behandelen. Deze particuliere klinieken doen allerlei ingrepen bij kinderen, waarvan de meeste wel binnen de norm vallen.