De hogeschool Windesheim wordt met een financiële sanctie. De school heeft diploma’s gegeven aan leerlingen die dat niet verdienden.

Van de 360 leerlingen die sinds 2009 hun diploma gekregen hebben op het Windesheim, waren er 89 onterecht. Dat kwam uit een onderzoek dat de school zelf heeft uitgevoerd naar alle eindwerkstukken van alle studenten journalistiek. Hoe hoog de boete zal zijn voor het Windesheim, is nog niet bekend. “Onderwijsinstellingen krijgen geld van het rijk per student en per uitgereikt diploma,” vertelde de woordvoerder van de inspectie tegen Novum “De sanctie zal met dat laatste te maken hebben. Er zijn immers onterecht diploma’s vertrekt.”

De woordvoerder zegt dat ze elke sanctie zullen accepteren. Helaas wil de school verder niet reageren totdat bekend is hoe hoog de boete zal zijn.