Het onderwijs in Nederland heeft de afgelopen tijd een slecht imago opgelopen. Daarom wil staatssecretaris Halbe Zijlstra dat er een strengere controle komt op alle hogescholen.

Vorig jaar kwam Hogeschool Inholland vaak in het nieuws vanwege diplomafraude. Ook bij de opleiding Journalistiek van Hogeschool Windesheim, bleek dat vele diploma’s niet voldeden aan de vastgestelde eisen voor het HBO van het NVAO. Hierdoor werden alle 360 diploma’s van afgestudeerden in twijfel gebracht, waardoor deze allemaal opnieuw moesten worden gecontroleerd. Volgens de Telegraaf en RTL Nieuws hoopt Halbe Zijlstra met een nieuw wetvoorstel hier verandering in te brengen en zo hogescholen strenger te kunnen controleren.

Nieuw wetsvoorstel

Dit wetvoorstel houdt in dat er meer controle komt op het aantal lesuren, de lesstof en het niveau van de docenten en de afstudeeropdrachten. Dit zal allemaal worden uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie.

Persoonlijk vind ik dit een heel goed initiatief. Het wordt tijd dat de overheid eindelijk actie gaat ondernemen. Hopelijk worden zo vele problemen voorkomen en hoeven studenten zich geen zorgen meer te maken over de waarde van hun diploma.