Om het niveau van de basisschoolleraar te verhogen moet er een strengere selectie komen voor Pabo studenten. Dit staat in een adviesrapport van de Commissie Kennisbasis Pabo.

De Commissie Kennisbasis Pabo heeft in opdracht van de HBO-raad onderzocht hoe het niveau van de basisschoolleraar omhoog kan. Dit zou kunnen door aankomende Pabo studenten niet alleen een toelatingstoets voor taal en rekenen te laten maken, ook aardrijkskunde, Engels, natuur, geschiedenis en techniek komt aan bod. Door de strengere selectie zou in de toekomst het niveau van leraren in het basisonderwijs moeten stijgen.

Naast de verschillende toelatingtoetsen moeten de studenten tijdens hun opleiding ook een bredere basiskennis krijgen. Verder zou er in het 2e en 3e jaar een landelijke toets moeten komen. Studenten die de toetst niet halen mogen niet afstuderen. Ook is het de bedoeling dat studenten zich zowel tijdens als na hun studie gaan specialiseren.