De journalistieke opleiding aan de Hogeschool Windesheim mag blijven bestaan. Dit is op voorwaarde dat er een herstelprocedure wordt uitgevoerd.

Eind december kwam de opleiding journalistiek aan de Hogeschool Windesheim in opspraak omdat de school studenten onterecht een diploma zou geven. De Nederlandse Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) gaf toen aan dat als er geen veranderingen plaats zouden vinden de opleiding wat hen betreft niet opnieuw een HBO-accreditatie zou mogen ontvangen.

Officiële verklaring

Het bestuur van Windesheim zou gisteren een gesprek hebben gehad met de NVAO waar in gepraat werd over de toekomst van de opleiding journalistiek. De informele uitkomst van dit gesprek zou zijn dat de opleiding mag blijven bestaan, maar er wel een herstelprocedure moet worden opgestart. De NVAO komt binnenkort met een officiële verklaring naar buiten.

Verbeteringen die de Hogeschool wil invoeren zijn dat de criteria voor een afstudeerproject strenger nageleefd worden en de verslagen door 2 docenten afzonderlijk van elkaar worden nagekeken. Oud-studenten die onterecht een diploma hebben gekregen krijgen de kans de schade te herstellen.