De opleiding journalistiek aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle haalt vandaag veelvoudig het nieuws. De school zou namelijk studenten onterecht een diploma geven.

De Nederlandse Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft tientallen afstudeerprojecten van studenten uit de afgelopen 2 jaar bekeken. Hieruit kwam naar voren dat niet alle project voldeden aan de eisen en deze studenten daarom onterecht een diploma hebben ontvangen.

Als er binnen een jaar geen grote veranderingen plaatsvinden binnen de opleiding journalistiek aan de Hogeschool Windesheim zal de NVAO adviseren de opleiding niet opnieuw een HBO-accreditatie te geven. Windesheim heeft gezegd nu alle afstudeerprojecten van de afgelopen 2 jaar opnieuw te bekijken.

Geen diploma

3 studenten die 2 maanden geleden afstudeerden zouden vandaag hun diploma krijgen. Enkele dagen geleden kregen zij onverwachts een mailtje met de mededeling dat hun afstudeerprojecten opnieuw zijn bekeken en toch niet aan de eisen voldoen. De 3 studenten, die eerder dachten geslaagd te zijn, krijgen vandaag daarom geen diploma.

Eerder deze week kwam naar voren dat elk jaar ook studenten aan de Hogeschool van Amsterdam onterecht een diploma zouden ontvangen. Daarnaast raakte Hogeschool Inholland vorig jaar in opspraak, ook deze instelling zou studenten ten onrechte een diploma geven.