Veel studenten beginnen vol goede moed aan hun zoektocht naar een stageplaats, maar dat blijkt niet altijd even eenvoudig te zijn. Voor allochtone stagiairs is het vinden van een stage nog lastiger, de helft van hen denkt namelijk dat bedrijven selecteren op basis van afkomst.

De helft van de allochtone studenten is bang gediscrimineerd te worden tijdens een sollicitatieprocedure. En maar liefst één op de vijf allochtone studenten heeft ook echt te maken gehad met discriminatie bij de zoektocht naar een stageplek. Deze resultaten blijken uit de Landelijke Stage Enquête 2011 van de website stagemotor. Voor het onderzoek zijn 1.700 studenten ondervraagd.

Autochtone studenten gaan er vaak vanuit dat de sollicitatieprocedures eerlijk verlopen, 78 procent denkt dat stagiairs niet beoordeeld worden op hun afkomst. Ondanks dat de helft van de allochtone studenten denkt gediscrimineerd te worden, hebben zij wel meer kans op doorgroeimogelijkheden dan autochtone studenten. 65 procent van de allochtone studenten en 56 procent van de autochtone studenten hebben ook nadat hun stage is afgerond nog kans op verdere successen bij hun stageplek.