Het vinden van een geschikte stage kan een hele uitdaging zijn. Helemaal wanneer je door wie je bent of hoe je heet al niet in aanmerking komt voor een sollicitatiegesprek.

Onrechtvaardig, niet eerlijk en woede. Dat zijn de woorden die misschien in je opkomen als je denkt aan ongelijke behandeling tussen mensen. Dat het nog steeds gebeurt? Helaas wel.

Zo werd een scholiere met een niet Nederlandse klinkende naam laatst afgewezen voor een functie waarnaar zij solliciteerde. Dat kan gebeuren. Maar toen zij drie weken later dezelfde sollicitatiebrief stuurde onder een Nederlandse naam en haar foto verving door een foto van een vrouw met blond haar werd zij wél uitgenodigd.

Op zoek naar een stage

Soms is het vinden van een stage knap lastig. Als je in de zoektocht ook nog eens rekening moet houden met jouw etnische achtergrond of afkomst, dan wordt het je wel heel lastig gemaakt. Jongeren met een niet Nederlands klinkende naam moeten in de praktijk meer sollicitatiebrieven versturen dan anderen. Hoe oneerlijk is dat?!

College voor de Rechten van de Mens & StukTV

College voor de Rechten van de Mens vindt dit belachelijk en roept je op om discriminatie te melden. Samen met StukTV zetten ze zich in om ongelijke behandeling. Giel, Thomas en Stefan vinden het niet kunnen dat jongeren met een niet Nederlands klinkende achternaam worden benadeeld. Ze vragen hiervoor aandacht in hun Boodschappen Race filmpje.

Maak jij een soortgelijke situatie mee of wordt iemand in jouw omgeving ongelijk behandeld door zijn of haar achternaam? Via mensenrechten.nl/stage kun je melding doen van dit soort discriminatie!