Leenstelsel voor studenten
Helaas! De kogel is echt door de kerk. Er is besloten dat het leenstelsel voor studenten definitief wordt ingevoerd.

De eerste Kamer heeft dinsdagavond ingestemd met het invoeren van het leenstelsel van minister Bussemaker. De wet werd aangenomen met een stemverhouding van 36 voor en 29 tegen. Het nieuwe leenstelsel wordt ingevoerd per 1 september. Dit houdt in dat vanaf volgend schooljaar de basisbeurs vervalt en veel studenten moeten lenen om hun studie te kunnen betalen. Wel blijft de ov-jaarkaart behouden.

Volgens Bussemaker komt er zo’n 1 miljard euro vrij door het afschaffen van de basisbeurs. Ze zegt dat ze het geld wil investeren in het verbeteren van het onderwijs. Ook gaf ze aan zo snel mogelijk met een voorlichtingscampagne te starten omdat er veel de onzekerheid is bij studenten.

Foto: Debt Payment