Vandaag begint het blokken, zweten en stressen weer! Want de Eindexamens van 2013 gaan van start.

Vanmiddag beginnen voor meer dan 207.000 vmbo’ers, havisten en vwo’ers de eindexamens van 2013. De komende 2,5 weken doen 53 procent van hen vmbo examen, 28 procent doet havo en 19 procent vwo. De vmbo’ers starten met Frans, de havo met management en organisatie en de vwo’ers met Nederlands.

Lagere slagingskans

Uit een enquête van NOS, onder 3.000 scholieren, is gebleken dat 90 procent verwacht dat er dit jaar veel minder examenkandidaten zullen slagen door de strengere exameneisen. Want op de havo en het vwo mag je voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde niet meer dan één 5 op je eindlijst hebben.

Studiefinanciering

Verder bleek ook uit de enquête dat veel scholieren geen tussenjaar nemen door de verdwijnende studiefinanciering. Wie in september meteen begint met een studie kan nog studiefinanciering krijgen. Studenten die dit een jaar uitstellen krijgen te maken met het nieuwe systeem, waarbij je een lening krijgt in plaats van een gift. 20 procent van de havisten en vwo’ers had wel een tussenjaar willen nemen, maar door het nieuwe systeem doet nu nog maar minder dan 5 procent dat.