Wie aan de Universiteit Utrecht wil studeren moet zich voortaan flink in het zweet werken. Zo worden nieuwe studenten verplicht getest op hun studiemotivatie en gekozen richting, dit om te kijken of zij wel geschikt zijn voor de opleiding.

De nieuwe maatregel is in het leven geroepen om het niveau van het onderwijs te verhogen. Wie zich inschrijft bij de Universiteit Utrecht moet daarom onder meer in een digitale vragenlijst duidelijk maken waarom zij die studie willen volgen. Daarnaast moeten nieuwe studenten ook nog een paar dagen mee lopen op de gekozen afdeling.

Volgens de Volkskrant krijgen door de test alleen geschikte studenten een positief advies. Wanneer een student een aanbeveling krijgt iets anders te gaan zoeken, kan hij of zij toch besluiten zich wel in te schrijven bij de opleiding van de Universiteit Utrecht. Rector Bert van der Zwaan zegt hierover het volgende: “Studenten kunnen wij niet weigeren. Ik vind wel dat er een omslag in het denken over studeren nodig is.”