Studenten die door ziekte studievertraging hebben opgelopen, krijgen toch een langstudeerboete opgelegd. Het kabinet had eerder toegezegd dat er voor hen een uitzondering gemaakt zou worden.

Na een inventarisatie van de klachten over de verhoging van het collegegeld is de Landelijke StudentenVakbond (LSVb) tot de conclusie gekomen dat studenten die studievertraging hebben opgelopen als gevolg van een ziekte ook een langstudeerboete krijgen. De LSVb zegt dat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) studenten verkeerd toelicht. Op de site van de Duo staat namelijk dat de boete op medische gronden kan worden kwijtgescholden, maar deze regeling is nog niet in de wet opgenomen.

Verder meldt Spits dat bestuurders in studentenraden ook langstudeerboetes hebben gekregen, terwijl er voor hen ook een uitzondering gemaakt zou worden. Verder zijn er volgens de krant nog andere uitzonderingsgevallen die een beboete hebben gehad. Het LSVb gaat daarom met staatssecretaris Halbe Zijlstra van onderwijs in overleg om deze gevallen te bespreken.

Update:
Zieke studenten krijgen toch geen langstudeerboete. Halbe Zijlstra, staatssecretaris van onderwijs, heeft tijdens een bestuurlijk overleg met studentenorganisaties toegezegd dat studenten die om medische redenen meer dan een jaar studievertraging hebben opgelopen geen boete hoeven te betalen.