Hoewel het voor heel veel mensen niet makkelijk is om nu een baan te vinden, hebben niet-westerse allochtone jongeren in Nederland het meestal het moeilijkst. Hierdoor zijn er steeds meer allochtone jongeren werkloos.

Volgens Forum, het instituut voor multiculturele vraagstukken, stijgt de werkloosheid onder allochtone jongeren in Nederland razendsnel. In het eerste kwartaal van 2011 zat nog 22 procent van de allochtone jongeren tussen de 15 en 25 jaar werkloos thuis, maar in dezelfde periode van dit jaar is dat aantal gestegen naar 29 procent. Onder Westerse leeftijdsgenoten ligt de werkloosheid op 10 procent.

Oorzaken werkloosheid

Allochtone jongeren zouden eerder werkloos raken omdat zij vaker tijdelijke contracten hebben. Ook zegt Forum dat er nog altijd sprake is van discriminatie op de arbeidsmarkt. Daarnaast zouden ze ook meer moeite hebben met het vinden van een baan omdat ze niet zo’n groot netwerk hebben. Verder zijn hun sociale vaardigheden als het gaat om typisch Nederlandse gebruiken soms ook minder goed ontwikkeld, hebben allochtone jongeren vaker problemen met de Nederlandse taal en zijn ze lager opgeleid.

Ook laat Forum weten dat de gehele werkloosheid onder jongeren oploopt omdat veel jongeren aan het begin van de crisis besloten om verder te studeren en nu op de arbeidsmarkt terechtkomen. Hierdoor is er nu veel meer concurrentie op onder werkzoekenden.