Iedereen die een jaar te lang doet over zijn studie, krijgt een langstudeerboete van 3.000 euro. Althans, dit is momenteel het geval. Bestuurders van Hogescholen pleiten ervoor dat deze regeling in de toekomst niet meer geldt voor topsporters.

Een kwart van de studerende topsporters uit de Nederlandse Olympische ploeg, loopt risico op een langstudeerboete. Doordat zij veel met hun sport bezig zijn, kunnen zij minder tijd in hun studie steken. Vertraging en een boete van 3.000 euro per jaar is het gevolg. Bestuurders van hogescholen willen de boete daarom afschaffen voor topsporters, meldt de Volkskrant. “Bijna elke topsporter loopt studievertraging op. Ik vind deze maatregel een regelrechte bedreiging voor de Nederlandse topsport,” vertelt Jet Bussemaker, rector van de Hogeschool van Amsterdam.

Doekle Terpstra van Hogeschool Inholland en Marcel Wintels van Fontys Hogescholen sluiten zich aan bij Bussemaker. “Wij zijn bang dat de medaillewinnaars van Londen straks de ene dag door de premier en de koningin worden gehuldigd en de andere dag een brief ontvangen met de oproep om te betalen, omdat ze langstudeerder zijn,” vertelt de rector van de Hogeschool van Amsterdam.