Een opleiding tot basisschoolleraar blijkt tegenwoordig niet meer aantrekkelijk te zijn voor studenten. De afgelopen 5 jaar is het aantal studenten bijna met 30 procent afgenomen.

Niet alleen de opleiding tot basisschoolleraar is teruggelopen. Ook het aantal leerlingen voor de opleiding tot leraar in het speciaal onderwijs, is met driekwart afgenomen. 60 procent van de eerstejaars bestaat echter ook uit mensen van 50 jaar en ouder. Een mogelijke oorzaak van de terugloop, is de reken- en taaltoets op de pabo. Daarnaast is er ook flink bezuinigd op het onderwijs, waardoor een baan binnen deze branche steeds minder interessant wordt voor studenten.

De instroom voor leraar op het middelbaar en mbo onderwijs is gelijk gebleven. De populairste lerarenopleiding is een scholing tot leraar lichamelijke opvoeding. Een opleiding tot Engels- en geschiedenisdocent zijn ook relatief populair.