De eindexamens zijn dit jaar toch iets beter gemaakt dan voorgaande jaren. Er wordt verwacht dat het percentage gezakte leerlingen lager zal zijn dan eerder werd berekend.

Het College voor Examens meldt dat de examens beter zijn gemaakt dan verwacht. Het landelijke gemiddelde is namelijk, ten opzichte van voorgaande jaren, gestegen. De verwachting was juist dat er dit jaar meer leerlingen zouden zakken door de strengere exameneisen.

Het is niet mogelijk om vast te stellen hoeveel scholieren er zijn gezakt. Het CvE kijkt namelijk alleen naar de resultaten per vak.