De eindexamens van 2012 zijn nog maar net van start gegaan, en er zijn nu al een hoop klachten over de organisatie. Veel leerlingen ondervinden namelijk problemen met het digitaal examen.

Steeds meer scholen nemen examens digitaal af, maar dit verloopt niet erg soepel. Computers vallen uit, antwoorden verdwijnen plotseling, internet is overbezet en inloggen is soms niet mogelijk. Het Landelijke Aktie Komitee (LAKS) is woedend en zegt dat de leerlingen de dupe zijn van de digitale examens. Zo viel de computer van een leerling wel 7 keer uit tijdens het examen. Het LAKS meldde vandaag dat er 600 telefonische klachten van de havo waren binnengekomen over het digitale kunstexamen. Ook de klachtenwebsite telt al meer dan 24.000 klachten.

Het ministerie van onderwijs vindt dat de scholen zelf verantwoordelijk zijn voor het probleem. “Zij behoren de verbinding voorafgaand aan het examen tijdig te testen. Mocht blijken dat de ict-voorziening niet geschikt is, dan is het de verantwoordelijkheid van de school om een goed centraal examen aan te bieden, bijvoorbeeld schriftelijk,” vertelt een woordvoerder aan het AD.