Vandaag zijn de eindexamens van start gegaan. Moet jij aankomende weken hard zwoegen voor je vwo, havo of vmbo diploma? Dan ben je niet de enige! Voor maar liefst 206.870 scholieren zijn de eindexamens namelijk begonnen.

Tot en met 1 juni zullen 59.434 havisten, 41.278 vwo-ers en 106.158 vmbo-ers hard hun best moeten doen om hun diploma te behalen. De eisen aan de eindexamens van 2012 zijn namelijk flink aangescherpt. Om te kunnen slagen, moet je nu minimaal een 5,5 halen op het centraal examen. Voorheen werden de schoolcijfers nog verrekend met de cijfers van het centraal examen. Toen hoefde de scholieren niet per se een voldoende te halen op het centraal examen. Er wordt helaas gevreesd dat veel leerlingen zullen zakken dit jaar.

Heb je klachten over het examen? Dan kun je bellen naar het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Marja van Bijsterveldt, Minister van Onderwijs, bezoekt volgende week maandag het LAKS en zal om 16.30 tot 17.00 uur ook klachten afhandelen van examenkandidaten.