Over een aantal weken start het eindexamen van 2012. Laatst heb je al kunnen lezen dat de Landelijk Examens van 2011 niet altijd even soepel verliepen. Hoe staat het er dit jaar voor? Zijn er maatregelen getroffen om de problemen tijdens de eindexamens 2012 te voorkomen? En wat doet het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) met de klachten van leerlingen?

Geen toegang tot examen

Sommige scholen willen slecht presterende leerlingen niet laten deelnemen aan de examens. 10 middelbare scholen hebben geprobeerd om de examens te ontzeggen voor leerlingen die lagere cijfers halen. Scholieren met een minder goed rapport worden geweigerd om het slagingspercentage te verhogen. Volgens Alderik Oosthoek, bestuurslid van LAKS, plaatsen de scholen hun eigen imago boven het recht van de leerling.

De SP heeft Kamervragen gesteld en de onderwijsinspectie heeft de zaak ook serieus genomen. Het is helaas wel moeilijk om dit probleem tegen te gaan. Veel leerlingen willen namelijk geen namen noemen omdat zij bang zijn om nog verder in de problemen te komen.

Fraude

Vorig jaar heeft een docent Duits fraude gepleegd. De leraar had namelijk een aantal antwoorden verbeterd. De onderwijsinspectie zal hier dit jaar uiteraard strenger op controleren, maar er zijn verder geen echte voorzorgsmaatregelen getroffen om dit probleem tegen te gaan.

Geluidsoverlast

In 2011 hebben veel leerlingen geklaagd over geluidsoverlast tijdens examens. Dit is een terugkerend probleem waar het LAKS jaarlijks veel klachten over binnenkrijgt. Heftige geluidsproblemen die echt invloed hebben op de concentratie van de leerlingen, denk maar aan een kermis vlakbij de school, worden opgelost door het LAKS.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de examens, dan kun je contact opnemen met de klachtenlijn van LAKS. Ieder jaar ontvangen zij steeds meer klachten over de examens. Dit hoeft natuurlijk niet direct te betekenen dat dit aan de examens ligt, het kan ook zijn dat de lijn bekender is geworden.

Volgens Alderik Oosthoek bestaat de kans dat tijdens de eindexamens van 2012 meer klachten van leerlingen binnenkomen. De examenregels zijn namelijk aangescherpt waardoor sommige leerlingen wellicht minder goed door zullen presteren.

Mocht je een gegronde klacht hebben over de eindexamens van 2012, dan gaat het LAKS daarmee aan de slag. Inhoudelijke klachten over de tentamenstof worden besproken met juristen en docenten. Als de klacht terecht blijkt te zijn, wordt er iets aan gedaan. Als het LAKS organisatorische klachten ontvangt, zoeken zij met de school in kwestie naar een oplossing.