De jeugdwerkloosheid is afgelopen jaar gestegen in Nederland. Steeds meer jongeren zitten zonder werk thuis. In 1 jaar tijd is de werkloosheid onder jongeren toegenomen met 2,6 procent.

Het aantal mensen zonder baan is toegenomen met 5,9 procent. Nederland telt nu in totaal 465.000 mensen zonder werk. Er zijn relatief veel jongeren werkloos geworden het afgelopen jaar. In maart 2011 zat 9,2 procent van de jeugd zonder werk. Uit de cijfers van CBS is gebleken dat het nu is gestegen naar 11,8 procent. Dit komt vooral doordat veel jongeren ervoor hebben gekozen om door te studeren wegens de crisis.

Toch valt dit in vergelijking met andere landen erg mee. Over de gehele EU heeft ongeveer 22 procent van de jongeren geen baan. Er is een enorme kloof tussen de jeugdwerkloosheid tussen Noord en Zuid-Europa. Het percentage stijgt voornamelijk door de landen in het zuiden. In Spanje en Griekenland is de helft van de jongeren namelijk werkloos.