Het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) meldde vrijdag 6 april dat middelbare scholen hun examenregels niet zo nauw nemen. Sommige scholen willen namelijk dat leerlingen met veel onvoldoendes geen toegang krijgen tot het examenprogramma.

Het LAKS ontving de afgelopen weken meerdere klachten van leerlingen dat scholen de wettelijke examenregels niet zo nauw nemen. 2 middelbare scholen hebben geprobeerd om examens te ontzeggen voor leerlingen die minder goed presteren. De leerlingen moesten een contract ondertekenen waarin werd geëist dat de leerling zich terug zou trekken uit het examenprogramma. De scholen proberen op deze manier een laag slagingspercentage te voorkomen.

Volgens Alderik Oosthoek, bestuurslid van het LAKS, plaatsen de scholen hun eigen imago boven het recht van de leerling. Scholen hebben alleen het recht om een examen te ontzeggen als de leerling fraude heeft gepleegd of ernstige schoolregels heeft overtreden.