Uit een onderzoek is naar voren gekomen dat jongeren moeite hebben met geldzaken. Pas vanaf een leeftijd van 19 jaar zouden we verstandiger met geld omgaan.

Uit het onderzoek MoneySkills van de de stichting Weet Wat Je Besteed blijkt dat jongeren moeite hebben met geldzaken. Het onderzoek is uitgevoerd onder 1.116 jongeren tussen de 16 en 25 jaar. De jongeren tussen de 16 en 18 jaar zouden het slechts met geld omgaan, opleidingsniveau en geslacht maken nauwelijks verschil. Pas vanaf hun 19de jaar zouden jongens en meisjes vaardiger met geldzaken omgaan.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat 42 procent van de jongeren uitgaven niet van te voren plannen en niet vooruit kijken qua geldzaken. Ook zijn er maar 6 op de 10 jongeren die sparen. Daarnaast weet ruim een kwart van de ondervraagde niet precies op welk uurloon ze recht hebben als ze werken.

Geldtypes

Uit het onderzoek kwamen 4 duidelijke geldtypes naar voren. Zo zijn er beheerste toekomstplanners, rustige regelaars, impulsieve levensgenieters en populaire trendsetters. Elk type gaat anders met geldzaken om. Levensgenieters en trendsetters hebben weinig overzicht over hun inkomsten en uitgaven terwijl toekomstplanners meer op de langere termijn denken.