Veel reizigers ergeren zich enorm aan het gepraat in de stiltecoupé. Als het aan de NS ligt is deze overlast binnenkort verleden tijd.

Reizigers die er bewust voor kiezen om in de stiltecoupé te zitten ergeren zich mateloos aan mensen die in de stiltecoupé gesprekken voeren, bellen of te harde muziek luisteren. Dagelijks reis ik met de trein en deze situatie is inderdaad erg herkenbaar, ik kies niet bewust voor de stiltecoupé maar daar is vaak wel de meeste plek vrij. Regelmatig worden reizigers daar op de vingers getikt door anderen reizigers wegens luidruchtig gedrag. Met soms een heftige woordenwisseling als gevolg, blijkbaar verschillen reizigers onderling nogal over de definitie van stilte.

Boetes

Als het aan de NS ligt zijn deze situaties verleden tijd. De NS gaat reizigers beter informeren over de stiltecoupé en het gebruik daarvan. Een ander idee is het uitdelen van boetes aan reizigers die overlast veroorzaken, dit is volgens de NS geen optie omdat stilte een kwestie van goed fatsoen is en reizigers zelf de verantwoordelijkheid dragen.

Ik vraag me af of de extra informatie die de NS wil verstrekkendit probleem zal oplossen. Nu weet ook iedereen wat een stiltecoupé is en welke regels daar gelden, toch leeft niet iedereen deze regels na.