Avans Hogeschool komt opnieuw naar voren als beste HBO instelling. Inholland en de Utrechtse Hogeschool staan onderaan, maar beloven wel verbetering.

In de Keuzegids HBO 2012 worden alle HBO scholen beoordeeld. Avans Hogeschool is hierin weer de beste, met 71 punten. 2 hogescholen scoorden een onvoldoende, Hogeschool Utrecht haalde 52,5 punten en Inholland slechts 51,5 punten. Het onderzoek van de Keuzegids is gebaseerd op meningen van studenten uit de Nationale Studenten Enquête en de Studiekeuzedatabase.

Bij Avans Hogeschool reageren ze enthousiast op het resultaat. Vooraf rekenden ze wel op een plaats in de top 3, maar met een 1e plek zijn ze natuurlijk helemaal gelukkig. “De hogeschool heeft kwaliteit als een van de belangrijkste speerpunten benoemd. Deze eerste plaats bevestigt dat onze werkwijze door studenten wordt gewaardeerd,” aldus Yolanda Stalfoort van Avans.

Verbeteringen

Voor Inholland en Hogeschool Utrecht kwam de lage score niet helemaal onverwacht. Inholland ligt al langer onder vuur en ook Hogeschool Utrecht is bezig om verbeteringen door te voeren. “We zijn bezig met verbeteringen op het gebied van roosters, nakijkformules en resultaatverwerking,” vertelt Lidwien Prinssen van Hogeschool Utrecht. “We nemen de uitslag van dit onderzoek serieus. We hopen dat de resultaten van de verbeteringen volgend jaar zichtbaar zijn in de uitslag.”

Inholland is al een tijdje bezig met het verbeteren van de onderwijskwaliteit. De lage score was verwacht, omdat het onderzoek werd gehouden in de tijd dat slechte opleidingen veel aandacht van de media kregen. Volgens Carolien de Bruin richt de school zich nu op kleinschaligheid en worden extreem slechte opleidingen zoals commerciële economie gesloten. Volgend jaar hopen ze dan ook op een betere eindscore.