In Nederland worden steeds meer buitenlandse studenten ingeloot bij universitaire opleidingen. Hierdoor krijgen Nederlandse studenten minder kans.

Bijna 17 procent van de eerstejaars studenten die in 2010 aan de universiteit begon, kwam uit het buitenland. In 2006 was dit nog 9 procent. Dit heeft DUO vandaag bekend gemaakt. Studenten moeten loten voor opleidingen zoals geneeskunde en tandheelkunde, omdat er niet genoeg plek is. Als er meer buitenlandse studenten deze opleidingen volgen, betekend dit dus dat er minder Nederlanders ingeloot worden.

De PVV en de SP vinden nu dat er een maximum moet worden ingesteld, zodat Nederlanders genoeg kans hebben bij de loting. Volgens studentenorganisatie ISO moet er vooral op de kwaliteit van de buitenlandse studenten worden gelet. Studenten uit het buitenland doen nu automatisch mee in de middelste lotingsklasse. Een Nederlandse student moet op zijn eindexamen van de middelbare school een gemiddelde van 7 hebben om in deze klasse te vallen.