Spijbelaars op het MBO lopen volgend schooljaar het risico dat hun studiefinanciering wordt stopgezet. Dit is een maatregel die het Ministerie van Onderwijs wil nemen om leerlingen die spijbelen en school vroeg verlaten aan te pakken.

De proef begint in september bij MBO scholen in Rotterdam, daar zullen afwezige studenten een waarschuwing krijgen waarop ze zich moeten melden. Melden zij zich niet binnen acht weken, dan raken zij hun studiefinanciering kwijt en moeten ze een maand studiefinanciering terugbetalen.

Het is de bedoeling dat deze regeling landelijk ingevoerd zal worden en daarmee het aantal vroegtijdige schoolverlaten terug te brengen van 40.000 tot 25.000 per jaar. Het gaat hier vooral om 18 en 19-jarige mbo leerlingen die niet meer leerplichtig zijn en daarom eerder stoppen met hun opleiding.

Ik vind het een terechte maatregel. Denken jullie dat het zal helpen?

Foto via SP