Kun jij je goed inleven in mensen van alle leeftijden, heb je geduld en vind je het leuk om mensen te helpen? Zijn je communicatieve vaardigheden goed en kun je goed samenwerken? Denk dan eens na of de HBO opleiding Logopedie iets voor jou is.

Als logopedist houd je je bezig met de communicatieproblemen van kinderen en volwassenen. Helemaal bij kinderen moet je goede manieren bedenken om hun aandacht vast te houden. Geduldig luisteren is een belangrijk element in een baan als logopedist.

De opleiding

Tijdens de vierjarige HBO opleiding Logopedie leer je logopedisch onderzoek te doen, hoe je vaststelt welk probleem de cliënt heeft en de juiste behandelingsmethode toe te passen. Hiervoor leer je over de normale ontwikkeling van de mens, van baby tot bejaarde.

Leergebieden die centraal staan tijdens deze opleiding zijn de stem, de spraak, het gehoor, de taal en het slikken. In dit soort dingen moet je gespecialiseerd zijn als logopediste.

Logopediste is een vrij breed beroep en je hebt veel totaal verschillende cliënten. Je behandelt bijvoorbeeld mensen die stotteren, maar ook mensen die slecht kunnen horen en daardoor onduidelijk praten. Iedereen moet op een eigen manier behandeld worden, dus je moet je goed in kunnen leven in de ander.

Na je opleiding

Na het behalen van je diploma kun je een heleboel kanten op. Je kunt bijvoorbeeld de gezondheidszorg in en gaan werken bij een basis- of logopedische gezondheidsdienst, een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis of een medisch kleuterdagverblijf. Het is ook mogelijk een eigen praktijk te starten.

In het speciaal onderwijs of in het bedrijfsleven kun je ook terecht. Bij iedere mogelijkheid is het de bedoeling mensen te leren hoe ze om moeten gaan met hun problemen op het gebied van taal, spraak, gehoor en stem.